Όροι παροχής υπηρεσιών

Όροι παροχής υπηρεσιών της εξ αποστάσεως παραγγελίας προϊόντων

Η παροχή υπηρεσιών της εξ αποστάσεως παραγγελίας των προϊόντων του διαφημιζόμενου προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να δηλώσετε τα αληθή στοιχεία σας που σας ζητούνται παραπάνω όπως π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που γνωστοποιούνται κατωτέρω.

Η Εταιρεία συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία. Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δηλώνετε στην Εταιρεία, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείσται μέσω της εξ αποστάσεως παραγγελίας, για τη λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους.

Στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την Εταιρεία, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@doumani.gr  από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει στη φόρμα παραγγελίας, ή να στείλετε Fax ή να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά, αναφέροντας: «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

X